Novo Nordisk

Novo Nordisk communiceert veel met behandelaren. Dat ging voorheen nog veel op klassieke wijze door bij praktijken langs te gaan. Persoonlijk contact heeft namelijk de voorkeur, maar is voor eenvoudige zaken niet efficiënt. Daarom ontstond de wens om stapsgewijs te digitaliseren. Samen met Novo Nordisk ontwikkelden we een uitgebreid platform voor de digitale communicatie met behandelaren en patiënten.

intro_detail

We zijn gestart met het bouwen van een webshop waar een enorm keur aan brochures, pakketjes en voorlichtingsmateriaal besteld kan worden. Deze webshop is gekoppeld aan het distributiecentrum, waardoor bestellingen automatisch verwerkt worden. Ook het distribueren van digitale producten gaat een stuk efficienter,  doordat de behandelaar deze direct kan downloaden in de shop.

Vervolgens is de shop voorzien van een uitgebreid registratiesysteem. Dit systeem is gekoppeld met onder meer het BIG-register en Iqvia, zodat uniek bepaald kan worden welke rol een behandelaar heeft en hiermee welke materialen toegestuurd mogen worden.

Medical Education is het onderdeel van het platform waar de administratie rondom nascholingen en e-learning geregeld wordt. Dankzij de exacte registratie van behandelaren, is de administratie hiervan een stuk eenvoudiger geworden. Met slechts een klik registreren behandelaren een plaats bij een nascholing. Ook de planning en registratie van de nascholing zelf is eenvoudig. De nascholing kan zo worden ingericht dat een behandelaar na het volgen van deze nascholing direct een toets of evaluatie kan invullen. Ook kan deze geautomatiseerd PE punten aanvragen.

De voordelen voor Novo Nordisk van dit platform zijn legio. De distributie van materialen en brochures is heel efficiënt opgezet. Door de uitgebreide registratie is duidelijk met wie men te maken heeft. Dankzij de geautomatiseerde controles op autorisaties worden er minder fouten gemaakt. Voor de buitendienst is veel informatie voor handen die online geraadpleegd kan worden.