TherapieTube

Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Momenteel hebben ruim één miljoen mensen in Nederland diabetes en dat aantal groeit snel. Farmaceut MSD zet vooral in op de behandeling van diabetes type 2, ook wel ‘ouderdomssuiker’ genoemd.

intro_detail

De voorlichting aan patiënten over het gebruik van de medicijnen verliep stroef. Doorgaans verloopt dat via arts, behandelaar of apotheker. Om hierbij te kunnen helpen ontwikkelden we voor MSD Therapietube. Hiermee kan MSD directer met patiënten communiceren.

Via een online platform kunnen artsen, apothekers en andere behandelaren patiënten inschrijven voor een voorlichtingscampagne. Via e-mail ontvangt de patiënt periodiek een bericht met informatie over de behandeling. Deze berichten en video’s zijn ondertekend of ingesproken door de eigen behandelaar.

Met de introductie van TherapieTube sloeg MSD twee vliegen in één klap. Allereerst geven ze de behandelaren een nuttige tool in handen. Via een online platform kunnen zij met een eenvoudige registratie een patiënt inschrijven voor een uitgebreid voorlichtingsprogramma. Onderdelen van het werk van een arts, behandelaar of apotheker waar doorgaans te weinig tijd voor is

Ten tweede kan MSD op een directe wijze patiënten voorlichten bij het gebruik van het medicijn. Dat leid tot beter medicijngebruiken hiermee een verhoging van de omzet.