Rekentool

Het is soms lastig om duidelijk in beeld te brengen wat het financiële voordeel van een medicijn is. Hoe zet je de  kosten van een medicijn af tegen de gezondheidswinst die het oplevert?

intro_detail

Bovendien verdiepen behandelaren zich zelden in uitgebreide spreadsheets waaruit een financieel voordeel blijkt maar zien zij wel direct de kostprijs van een medicijn. Om behandelaren hierbij te helpen wilde Farmaceut MSD de feiten en overwegingen beter in kaart brengen. Met heldere informatie is het voor artsen en behandelaren eenvoudiger om goede keuzes te maken.

Het resultaat is een app waarmee een arts of gezondheidspraktijk het resultaat van een nieuw medicijn kan berekenen. Als arts of behandelaar voer je informatie in over je praktijk. De app maakt vervolgens een berekening op basis van het gekozen medicijn en de specifieke situatie. Op basis van deze gegevens kan in een helder overzicht of grafiek worden weergegeven wat de kosten zijn van een medicijn afgezet tegen de gezondheidswinst.

Tijdens gesprekken met behandelaren wordt op deze manier niet alleen naar de directe kosten van een medicijn gekeken, maar ook naar het eventuele financiële voordeel zodat hier een betere afweging in gemaakt kan worden.